Remiss från IAEA: Strålsäkerhet vid användning av strålkällor i forskning och undervisning (Radiation Safety in the Use of Sources in Research and Education)

IAEA har bett sina medlemsländer om synpunkter på dokumentet ”Strålsäkerhet vid användning av strålkällor i forskning och undervisning (Radiation Safety in the Use of Sources in Research and Education) –DS470”.

Utkastet till rådgivande dokument (Safety Guide) har förberetts för att publiceras i IAEA:s Safety Standards Series och har granskats vid konsultmöten och av IAEA:s kommittéer för framtagning av säkerhetsstandarder avseende beredskap (EPReSC), strålskydd (RASSC), transportsäkerhet (TRANSSC), avfall (WASSC) och kärnsäkerhetsskydd (NSGC).

Syftet med de aktuella rådgivande dokumenten är, i enlighet med IAEA:s kommission för säkerhetsstandarder (CSS), att ge rekommendationer kring hur strålskydds- och säkerhetskrav kan uppfyllas vid användning av strålkällor i forskning och undervisning. Rekommendationer ges kring hantering av strålskydd för arbetstagare och för allmänhet.

Lämna kommentarer

IAEA efterfrågar kommentarer på dokumentens relevans och användbarhet, innehåll och fullständighet, och kvalité och tydlighet. Man vill även veta om utkasten ger en bra bild av gränssnittet mellan säkerhet och kärnsäkerhetsskydd.

Kommentarer avseende språk m.m. är välkomna men utkasten till rådgivande dokument kommer slutligen att genomgå en omfattande språklig granskning.

Strålsäkerhetsmyndigheten samlar in och sammanställer Sveriges synpunkter på IAEA:s förslag.

Rapporterna kan laddas ner under rubriken DS470 på IAEA:s webbplats. Synpunkter lämnas skriftligt på engelska med hjälp av IAEA:s mall (Comment Form) som också kan laddas ner från IAEA:s webbplats. För varje kommentar ges hänvisning till relevant paragraf och gärna med förslag till alternativ text.

Kommentarerna skickas med e-post till Strålsäkerhetsmyndigheten senast den 10 maj 2021.

Strålsäkerhetsmyndigheten

Nils Sandberg

SE-171 16 Stockholm

E-post: nils.sandberg@ssm.se