Forskning med joniserande strålning

Du som bedriver forskning med joniserande strålning berörs av Strålsäkerhetsmyndighetens krav och föreskrifter. Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar för ett strålsäkert samhälle och för att förhindra att du, dina kolleger eller andra personer som kommer i kontakt med joniserande strålning skadas.

Strålsäkerhetsmyndigheten tar bland annat fram föreskrifter, ställer krav, registrerar anmälan och ger tillstånd till dig som bedriver forskning med joniserande strålning.