Forskning med joniserande strålning

Du som arbetar med forskning där det finns joniserande strålning berörs av Strålsäkerhetsmyndighetens krav och föreskrifter. Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar för ett strålsäkert samhälle och för att förhindra att du, dina kolleger eller andra personer som kommer i kontakt med joniserande strålning skadas.

Strålsäkerhetsmyndigheten tar bland annat fram föreskrifter, ställer krav på och ger tillstånd till den som bedriver forskning med joniserande strålning.