Råd och rekommendationer avseende radon

Om radonvärdet i bostaden överskrider 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m3) bör åtgärder vidtas. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Det är bäst att mäta i minst två månader under eldningssäsong som normalt är mellan 1 oktober och 30 april.

Om du upptäcker att ditt hus har för höga halter av radon är det viktigt att du får hjälp med att reda ut orsakerna och att sätta in rätt åtgärder. Det är också viktigt att du mäter radonhalten efter att du har åtgärdat ditt hus. Du bör även mäta radon igen om

  • Det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen.
  • Det har gjorts en omfattande renovering eller ombyggnation av byggnaden.