Nyheter

Visar 19 sökträffar på nyheter från 2017 och framåt om sol och solarier

Sortera på:

Relevans Datum
 • Internationell strålsäkerhetsutbildning i Stockholm ger deltagarna praktisk kunskap

  Med strålskyddsexperter från hela världen och fokus på praktiska övningar och fallstudier ska International Radiological Protection School (IRPS) ge yrkesverksamma från över 20 olika länder möjlighet till fördjupning och ökad förståelse för internationella strålskyddsfrågor.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Nu kan du anmäla dig till Nationella strålsäkerhets- och forskningsdagarna 26–27 oktober 2023

  Strålsäkerhetsmyndigheten bjuder in till Nationella strålsäkerhets- och forskningsdagar 26–27 oktober 2023 i Stockholm.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Skolgårdars utformning kan skydda barn från för mycket sol

  Hur utemiljöer är utformade på förskolor och skolor är viktigt för att skydda barn mot ohälsosam solexponering. Att planera för skugga och blandade miljöer som också stimulerar till rörelse är avgörande för att barnen ska få en lagom mängd av solens UV-strålning, det visar den senaste rapporten från Strålsäkerhetsmyndighetens...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Inbjudan: Vetenskapliga rådet för UV-frågor presenterar sin årliga rapport

  Välkomna till ett seminarium där årets rapport från Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd om ultraviolett strålning presenteras.

  Innehållstyp: Nyheter
 • De som reser långt bränner sig mest

  Andelen svenskar som brände sig i solen under 2022 har ökat sedan året innan. Det är fortsatt under utlandssemestrar som svenskarna utsätter sig för mest riskfyllt beteende, ofta genom att vistas 4-5 timmar i solen mitt på dagen, då solen är som starkast. Det visar resultatet från Strålsäkerhetsmyndighetens årliga...

  Innehållstyp: Nyheter
 • IAEA har fastställt IRRS-granskning

  FN:s atomenergiorgan IAEA har för andra gången granskat hur väl Sverige lever upp till internationella riktlinjer inom kärnsäkerhet och strålskydd, den så kallade IRRS-granskningen (Integrated Regulatory Review Service). Granskningen görs var tionde år av en grupp internationella experter under ledning av IAEA. Den senaste genomfördes 14 – 25 november...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Miljömålet Säker strålmiljö är nära att uppnås – men hudcancerfallen fortsätter öka

  Sverige är nära att nå målet om en säker strålmiljö för människor och natur. Men inom ett av områdena går utvecklingen åt fel håll – antalet fall av hudcancer fortsätter att öka i landet och Strålsäkerhetsmyndigheten gör bedömningen att målet för UV-strålning inte kommer att nås till...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Världscancerdagen: Trots nya effektiva behandlingar ligger dödligheten kvar på en konstant nivå

  Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga UV-råd är fortsatt viktigt för att vi ska nå ut med kunskap och få effekter som sänker antalet hudcancerfall. En av UV-rådets styrkor är att det vilar på en bred vetenskaplig kunskapsbas, menar rådets nya ordförande.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Redovisning klar inför IAEA-granskning av Sveriges kärnsäkerhet och strålskydd

  Strålsäkerhetsmyndigheten är klar med sitt underlag inför IAEA:s granskning om hur väl Sverige lever upp till internationella riktlinjer inom kärnsäkerhet och strålskydd. Granskningen görs var tionde år av personal från IAEA och äger rum 14 – 25 november.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Ökad användning av UVC-lampor under pandemin inte helt utan risker

  Under covid-19-pandemin har användningen av så kallade UVC lampor ökat, både på vårdinrättningar och bland privatpersoner. UVC-ljus används för att desinficera luft, vatten och ytor genom att de förstör virus och bakterier. Men om tekniken inte används på rätt sätt kan den skada hud och ögon. Dessutom kan användningen...

  Innehållstyp: Nyheter