Mobilstrålning: Använd handsfree och håll ut telefonen från kroppen

IARC har klassificerat radiofrekventa fält från mobiltelefoner som möjligen cancerframkallande. Strålsäkerhetsmyndighetens tidigare rekommendation kvarstår därför: Använd handsfree och håll ut mobiltelefonen från kroppen under samtal.

Den senaste veckan har WHO:s cancerforskningsorgan IARC haft ett forskarmöte för att utvärdera om det finns någon cancerrisk med radiofrekventa fält, som exempelvis används för mobiltelefoni.

Nu har mötet avslutats och IARC bedömer radiofrekventa fält från mobiltelefoner som möjligen cancerframkallande för människor. Bedömningen baseras huvudsakligen på tidigare statistiska studier som antyder att strålningen från mobiltelefoner kan öka risken för hörselnervstumör och en viss typ av elakartad hjärntumör.

Strålsäkerhetsmyndigheten har av försiktighetsskäl sedan tidigare rekommenderat den som talar i mobiltelefon att använda handsfree och hålla ut telefonen från kroppen under samtal. Den rekommendationen är särskilt viktig för unga eftersom de kommer att använda mobiltelefon under lång tid.

- IARC:s ställningstagande stärker vår bedömning och innebär att vi kommer att fortsätta med vår rekommendation, säger Lars Mjönes, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.
-IARC bedömer att forskningsläget är osäkert. Forskningen har inte kunnat visa att radiofrekventa fält är cancerframkallande. Samtidigt har forskningen inte heller helt kunnat utesluta cancerrisker. Därför rekommenderar vi försiktighetsåtgärder, säger Lars Mjönes.

Ett exempel på den osäkerhet som råder är att en samlad bedömning av de djurförsök som gjorts inte visar på någon ökad risk för cancer. Det går inte heller att hitta någon biologisk förklaring till hur de radiofrekventa fälten skulle kunna orsaka cancer.

Ytterligare information:
Lars Mjönes, nås via Strålsäkerhetsmyndighetens pressjour: 08-799 40 20.

Fakta:
IARC (International Agency for Research on Cancer) är ett forskningsinstitut för cancerforskning och cancerstatistik. IARC lyder under Världshälsoorganisationen, WHO.
IARC arbetar bland annat med att cancerklassificera olika ämnen och företeelser i fem olika grupper:

Klass 1: Cancerframkallande för människor
Klass 2A: Troligen cancerframkallande för människor
Klass 2B: Möjligen cancerframkallande för människor
Klass 3: Ej möjligt att klassificera
Klass 4: Troligen inte cancerframkallande för människor

Till IARC:s webbplats: www.iarc.fr