Problem med sprinklersystemet – Ringhals måste utreda

I två av reaktorerna vid Ringhals kärnkraftverk har bolaget upptäckt rester från svetsarbete i sprinklersystemet till reaktorinneslutningen. Innan bolaget får starta reaktorerna igen ska Ringhals AB gå igenom alla kontroller av säkerhetssystem och säkerhetsfunktioner och redovisa resultatet av genomgången till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Våren 2011 inträffade en brand i reaktorinneslutningen i Ringhals reaktor 2. Efter branden upptäckte personal vid verket rester från svetsarbete i inneslutningens sprinklersystem. Vid en inspektion av reaktor 4 den 11 september upptäckte bolaget rester från svetsarbete i sprinklersystemet även där. Ringhals AB kontrollerar därför nu också sprinklersystemet i reaktor 3.

Sprinklersystemen är en del av reaktorernas säkerhetssystem och tillhör därmed de områden som Strålsäkerhetsmyndigheten har tillsyn över.

–För att säkerheten ska kunna upprätthållas är det mycket viktigt att den fortlöpande kontrollen, provning och underhåll av säkerhetssystemen, sker på rätt sätt. Eftersom det under en längre tid funnits svetsrester i sprinklersystemet vid Ringhals 2 och 4 så har uppenbarligen inte kontrollen av sprinklersystemets funktion utformats korrekt, säger Leif Karlsson, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Ringhals 2, 3 och 4 är för närvarande avställda: Ringhals 2 på grund av reparationer efter branden i våras, Ringhals 4 på grund av bränslebyte, så kallad revision. Ringhals 3 har ställts av för att undersöka statusen på sprinklersystemet. Ringhals 1 har en revision planerad till den 25 september och har inte stoppats i förtid utan kommer att kontrolleras då.

Innan någon av reaktorerna får starta igen ska Ringhals AB systematiskt gå igenom samtliga kontroller av säkerhetssystem och säkerhetsfunktioner och redovisa resultatet av genomgången till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Ringhals AB ska också utreda varför bolaget under en längre tid genomfört prover som inte fungerat tillfredsställande. Den utredningen ska redovisas för Strålsäkerhetsmyndigheten senast den 15 november 2011.

Strålsäkerhetsmyndigheten satte i juli 2009 Ringhals AB under så kallad särskild tillsyn, vilket innebär att bolaget har särskilda villkor för driften.

Föreläggande om genomgång och värdering av driftklarhetsverifieringar av säkerhetssystem och funktioner

Ytterligare information

Leif Karlsson, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten, 08-799 41 02