Stresstesterna: Myndighetens första bedömning

Nu har Strålsäkerhetsmyndigheten tagit emot kärnkraftverkens och Clabs slutredovisning av stresstesterna. Myndighetens första bedömning av materialet visar att vissa anläggningar inte fullt ut klarar de krav som finns när det gäller jordbävningar. Myndighetens slutliga rapport presenteras i december.

Den 31 oktober lämnade tillståndshavarna för kärnkraftverken och mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab) in sina slutredovisningar av stresstesterna till Strålsäkerhetsmyndigheten. Nu ska myndigheten granska materialet och lämna en rapport till regeringen den 15 december.

Idag publicerar Strålsäkerhetsmyndigheten kärnkraftverkens sammanfattningar av det inlämnade materialet.
–Det vi redan nu kan se är att vissa anläggningar inte fullt ut klarar de krav som myndigheten ställer när det gäller jordbävningar. Här kommer vi att behöva vidta åtgärder, säger Jan Hanberg, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Tillståndshavarnas redovisning av stresstesterna visar också att beredskapen på anläggningarna inte är dimensionerad för ett olycksscenario där flera reaktorer slås ut samtidigt.
-Om det som i Japan inträffar en olycka där flera reaktorer drabbas samtidigt är det inte säkert att de resurser som används gemensamt för hela anläggningen räcker till, exempelvis brandstyrkan, gemensam ledningscentral och personal, säger Jan Hanberg.
-Det här är den största lärdomen att dra från olyckan i Fukushima, och det är nog en lärdom som vi delar med alla kärnkraftsländer.

Filteranläggningen en styrka
En styrka med de svenska anläggningarna är dock att alla reaktorer har ett haverifilter som gör att de radioaktiva ämnena kan filtreras bort vid ett allvarligt haveri.

Haverifiltren installerades som en lärdom av kärnkraftsolyckan vid Three Miles Island (Harrisburg).

-Haverifiltren minskar väsentligt konsekvenserna för omgivningen vid en allvarlig kärnkraftsolycka. Om det sker ett utsläpp vid en svensk reaktor bidrar filtren till att endast mycket små mängder av de radioaktiva ämnena släpps ut, säger Jan Hanberg.

Läs mer: BrutenLänk: Vårt arbete medstresstesterna

Materialet från tillståndshavarna:
Sammanfattning Forsmark
Sammanfattning OKG
Sammanfattning Ringhals
Sammanfattning Clab

Anläggningarnas rapporter:
Oskarshamn: Summary of Stress tests within OKG (på engelska)
Ringhals: R1-R4 Stress Test - Summary(på engelska)
Forsmark: 1, 2 and 3 - Stress test - Summary(på engelska)

Ytterligare information:
Jan Hanberg, enhetschef eller Lars Gunsell, utredare. Båda nås via pressjouren: 08-799 40 20.

Fakta:
Den 31 oktober lämnade tillståndshavarna för kärnkraftverken och mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab) in sina slutredovisningar av stresstesterna till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Nu ska myndigheten granska materialet och lämna en första rapport till regeringen den 15 december.

Den svenska rapporten som gäller stresstesterna för kärnkraftverken ska lämnas till European Nuclear Safety Regulators Group (ENSREG) senast den 31 december.

Under våren kommer en speciellt tillsatt grupp av internationella experter, ett så kallat peer review team, granska ländernas rapporter.