Skolor får bok om solen

Barn är särskilt känsliga för solen. För att barn tidigt ska få goda solvanor har Strålsäkerhetsmyndigheten skickat ”En bok om solen” av Pernilla Stalfelt till skolor med elever i årskurs 2.

Ju oftare man bränner sig, desto större är risken att få cancer. Särskilt allvarligt är det att bränna sig som barn. Därför vill Strålsäkerhetsmyndigheten förmedla kunskap till barn om hur man vistas ute på ett klokt sätt, utan att bränna sig. I dagarna har myndigheten därför skickat ”En bok om solen” av Pernilla Stalfelt till landets skolor.

– Våra solvanor är den främsta anledningen till att allt fler drabbas av hudcancer och de flesta av våra vanor grundläggs tidigt i livet. Vi tycker därför att det är viktigt att barn tidigt får kunskap om solen, risker med solen och hur man kan skydda sig, säger Roshan Tofighi, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.
– Dessutom är det viktigt att det finns skyddade utomhusmiljöer där barnen kan leka. Tillsammans med boken har vi därför även skickat med broschyren ” Solskyddsfaktorer – sju tips för säkrare lekplatser och friskare barn”.

”En bok om solen” har tagits fram av Strålsäkerhetsmyndigheten tillsammans med Pernilla Stalfelt, en av Sveriges mest populära barnboksförfattare. Boken kan användas på flera sätt i undervisningen. Som lärare kan man antingen läsa den för barnen precis som en vanlig bok eller använda den som en faktabok. I boken finns tips på experiment som barnen själva kan göra. Det finns också ett lärarhandledningsmaterial på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.

Broschyren ”Solskyddsfaktorer – sju tips för säkrare lekplatser och friskare barn” innehåller tips på hur förskolegårdar och skolgårdar kan planeras för att ge mer skugga.

Ytterligare information: Roshan Tofighi, Johan Gulliksson eller Emil Bengtsson. Samtliga utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten. Nås via myndighetens pressjour 08-799 40 20.
Läs mer:Lärarhandledning
Läs mer:BrutenLänk: Särskilda solråd för barn
Ladda ner broschyren:
”Solskyddsfaktorer – sju tips för säkrare lekplatser och friskare barn”.
Ladda ner myndighetens sol-app:BrutenLänk: Min soltid

Fakta: Varje år drabbas omkring 40 000 personer av hudcancer. Av dem drabbas runt 3000 av den allvarligaste formen malignt melanom. Cirka 500 dör.

Pressbilder:
Illustrationer från "En bok om solen"

Illustration, jpg:Lång och kort skugga (Illustration: Pernilla Stalfelt)

Illustration, jpg: Träd(Illustration: Pernilla Stalfelt)

Foto, jpg: Bildpå flicka som läser solboken(Foto: Strålsäkerhetsmyndigheten)