Beslut om medel för strålskyddsforskning 2017

Under våren 2017 utlyste Strålsäkerhetsmyndigheten forskningsmedel inom strålskyddsområdet. Tio ansökningar om sammanlagt 5 miljoner kronor har beviljats.

Våren 2017 utlyste Strålsäkerhetsmyndigheten forskningsmedel inom strålskyddsområdet. Sista ansökningsdag var den 2 maj 2017. Myndigheten har beslutat att bevilja medel till nedanstående forskare:

  • Prof. Eva Forssell-Aronsson Göteborgs universitet, 500 000 SEK ”Dosimetry and radiobiological effects of radiohalogens on thyroid tissue”
  • Prof. Per Eriksson Uppsala universitet, 500 000 SEK ”Developmental exposure to radiation and anaesthetics/analgesics impacts on cognition”
  • Prof. Andrzej Wojcik Stockholms universitet, 496 000 SEK ”High resolution analysis of DSB in cells exposed to X-rays, alphas and mixed beams”
  • Prof. Bo Stenerlöw Uppsala universitet, 500 000 SEK ”Cellular and molecular responses to low dose of ionizing radiation”
  • Doc. Siamak Haghdoost, Stockholms universitet, 500 000 SEK ”Dose and dose rate responses for biomarkers of cardiovascular disease”
  • Prof. Peter Bernhardt, Göteborgs universitet, 500 000 SEK ”Development of analysis techniques for prediction of tissue complications after irradiation with radionuclide”
  • Prof. Sören Mattsson, Lunds universitet, 499 000 SEK ”Age and gender specific radiation risk models as alternative to effective dose”
  • Prof. Irena Gudowska Stockholms universitet, 500 000 SEK ”Radiation burden to healthy tissues from CBCT for proton therapy patients”
  • Doc. Kristina Viktorsson, Karolinska institutet, 500 000 SEK ”Tillväxtfaktor signaler- betydelse för normalvävnadens svar på bestrålning”
  • Dr Stefan Bengtsson, Stockholms universitet, 499 500 SEK ”Mapping of radionuclide uptake and transport within plant”

Ytterligare information: Lars Gedda, forskningssekreterare, tel. 08-799 44 31. Kåre Axell, forskningssekreterare, tel. 08-799 41 43