Mycket låga nivåer av jod-131 uppmätta i Sverige

Mycket låga nivåer av det radioaktiva ämnet jod-131 uppmättes förra veckan i Sverige. Nivåerna är så låga att de inte innebär någon risk för människor eller miljö. Liknade nivåer har också mätts upp i flera andra länder i Europa, bland annat Finland och Norge.

På uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten mäter Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) regelbundet halten av radioaktiva ämnen i luften. Den utrustning som används är mycket känslig och även mycket låga nivåer ger utslag.

Ytterligare information: Strålsäkerhetsmyndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.