Nyheter

Din avgränsning ger 13 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • Anmälningsplikten senareläggs till den 5 mars

  Strålsäkerhetsmyndigheten har tidigare kommunicerat att vissa verksamheter blir anmälningspliktiga från och med den 29 januari 2019. Myndigheten har beslutat att senarelägga detta datum till den 5 mars 2019. Senareläggningen beror på att ändringar i avgiftsförordningen

  Innehållstyp: Nyheter
 • Påfrestande för organisationen att flytta delar av verksamheten till Katrineholm

  Färre inspektioner, ökade kostnader för lokaler, internt utvecklingsarbete som fått stå tillbaka och förlust av kompetenser inom vissa områden. Att flytta delar av verksamheten till Katrineholm har varit påfrestande för organisationen men det har även

  Innehållstyp: Nyheter
 • Premiär för Strålsäkert – en podd från Strålsäkerhetsmyndigheten

  I en ny podcast, Strålsäkert, tar Strålsäkerhetsmyndigheten upp olika aspekter av strålning. Det första avsnittet, som handlar om radon, lanseras i dag.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten bidrar till högre strålsäkerhet i Östeuropa

  På uppdrag av regeringen bedriver Strålsäkerhetsmyndigheten grannlandssamarbete med Ryssland och utvecklingssamarbete med Ukraina, Georgien, Moldavien och Vitryssland. Strålsäkerhetsmyndigheten har under 2018 genomfört en omfattande projektverksamhet. Myndigheten har

  Innehållstyp: Nyheter
 • Anmälningsplikten senareläggs till den 9 april

  Strålsäkerhetsmyndigheten har tidigare kommunicerat att anmälningsplikten för vissa verksamheter senarelagts till den 5 mars 2019. Myndigheten har beslutat att senarelägga detta ytterligare, till den 9 april 2019. Skälet är att den nya avgiftsförordningen,

  Innehållstyp: Nyheter
 • Premiär för Avvecklingsresan – en samtalsserie om avveckling

  Strålsäkerhetsmyndigheten lanserar Avvecklingsresan, en samtalsserie om olika aspekter av avveckling av kärnkraftsanläggningar. Det första samtalet, om var i processen de svenska reaktorerna i avveckling befinner sig och vilka krav Strålsäkerhetsmyndigheten ställer,

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår sanktionsavgifter och straffbestämmelser i strålskyddslagstiftningen

  Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår att strålskyddslagens straffbestämmelser kompletteras och att sanktionsavgifter införs i strålskyddslagstiftningen. Det är resultatet när delrapporten om kompletteringar i strålskyddslagen har redovisats till

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten leder EU-projekt i Georgien för att omhänderta radioaktivt avfall

  Genom ett EU-projekt får Georgien under två års tid tio miljoner kronor till arbetet att omhänderta sitt radioaktiva avfall. Strålsäkerhetsmyndigheten samordnar projektet och just nu genomför myndigheten en internationell upphandling av design av en processanläggning

  Innehållstyp: Nyheter
 • E-tjänst för anmälan lanseras den 9 april

  Den 9 april lanserar Strålsäkerhetsmyndigheten en e-tjänst för anmälan. Lanseringen sker samtidigt som anmälningsplikten träder i kraft för verksamheter som hanterar naturligt förekommande radioaktivt material, tandläkare med röntgenutrustning

  Innehållstyp: Nyheter
 • Avvecklingsresan 2: Historiska anläggningar och sanering av mark – vad har vi lärt oss?

  I dag är det dags för den andra delen i Avvecklingsresan, en samtalsserie om olika aspekter av avveckling av kärnkraft. Samtalet kommer att handla om historiska anläggningar och sanering av mark. Du kan följa det live på plats i Strålsäkerhetsmyndighetens

  Innehållstyp: Nyheter