Publikationer

Din avgränsning ger 64 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2004:16 Isotopstatistik 2003 -för nukleärmedicinsk verksamhet

  I sammanställningen redovisas under 2003 utförda in-vivo undersökningar och terapier där radioaktiva nuklider i form av öppna strålkällor har använts. För varje nuklid anges undersökning, kemisk form, administrationssätt, antal rapporteringar,...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2004:13 Mätning av radiofrekventa elektromagnetiska fält i olika utomhusmiljöer

  Denna rapport ingår som en del i Statens folkhälsoinstituts hälsokonsekvensbedömning (HKB) för utbyggnad av basstationer till tredje generationens mobiltelefoni (3G). Utomhusmätningar av radiofrekventa elektromagnetiska fält har gjorts på sju platser i Ekerö...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2004:14 Kartläggning av naturligt radioaktiva ämnen i dricksvatten

  En kartläggning av uran och andra radioaktiva ämnen i dricksvatten från kommunala vattenverk har genomförts. Analyser har gjorts av prov på dricksvatten från ett grundvattenverk, med eller utan konstgjord infiltration från 256 kommuner. I EG:s dricksvattendirektiv...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2004:12 Stråldosreglering vid kroppsdatortomografi – bakgrund till dosregleringsprogrammet OmnimAs

  Vid datortomografiundersökningar – i motsats till konventionella röntgenundersökningar - anpassas exponeringsparametrarna sällan till patientens kroppsstorlek. En orsak till detta kan vara att det saknas enkla metoder för detta. I denna rapport beskrivs datorprogrammet OmnimAs...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2004:11 Tillsynsrapport 2002–2003

  Rapporten redovisar SSI:s tillsyn av i första hand avfalls- och miljöfrågor vid de kärntekniska anläggningarna under åren 2002 och 2003. Inspektionerna vid de kärntekniska anläggningarna sammanfattas och ett antal större ärenden och aktuella projekt...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2004:10 Riktlinjer för utformning av strålskyddsprogram för transportörer av radioaktiva ämnen

  Under åren har dosgränsen för personal som arbetar i verksamhet med joniserande strålning och allmänhet blivit allt lägre utan att krav på lägre dosrater på kollin innehållande radioaktiva ämnen har införts. Transporter av kollin med radioaktiva...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2004:08 Doskatalogen för nukleärmedicin

  Doskatalogen är en samling av datablad som presenterar stråldose till olika organ och vävnader. I sin nuvarande form har de s.k. dosbladen getts ut sedan 1981 och har sedan dess reviderats och kompletterats med nya substanser. Denna nya rapport innehåller data för: tre substanser...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2004:09 SSI:s roll i folkhälsoarbetet

  Rapporten är en redovisning till regeringen och Statens folkhälsoinstitut av myndighetens roll inom folkhälsoområdet. Strålskydd är i sig en förebyggande verksamhet som syftar till att skydda människor och miljö mot skadlig verkan av strålning. SSI...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2004:07 Personalstrålskydd inom kärnkraftindustrin under 2003

  I denna rapport presenteras en sammanställning av stråldoser till personal och av erfarenheter från strålskyddsarbetet inom den svenska kärnkraftindustrin under år 2003. /Publikationer/Rapport/Stralskydd/2003/200407/ Ingela Thimgren och Hanna Ölander Gür et.al.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2004:16e Statement of the Situation Concerning Safety and Radiation Protection at Swedish Nuclear Plants in 2003

  The safety philosophy upon which the Swedish Nuclear Power Inspectorate’s (SKI) supervisory and regulatory activities are based assumes that multiple physical barriers will exist and that a plant-specific defence-in-depth system will be implemented at each plant. The physical barriers are...

  Innehållstyp: Publikationer