Ansökan medicinsk verksamhet med joniserande strålning

Enligt 20 § strålskyddslagen (SFS 1988:220).