Standardformulär med uppgifter om slutna strålkällor med hög aktivitet

Enligt SSMFS 2008:9.