SSMFS 2008:29 Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om kompetens hos strålskyddsexperter

Föreskriften finns även på engelska:
SSMFS 2008:29 The Swedish Radiation Safety Authority’s General Recommendations on the Competence of Radiation Protection Experts