SSMFS 2008:32 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om kompetens hos driftpersonal vid reaktoranläggningar

Föreskriften finns även på engelska:
SSMFS 2008:32 The Swedish Radiation Safety Authority’s Regulations concerning the Competence of Operations Personnel at Reactor Facilities