SSMFS 2012:5 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar (konsoliderad version)

Konsoliderad version med ändringar införda t.o.m. SSMFS 2014:1.

Konsoliderad version är en version av föreskrifterna där alla ändringar har förts in. En konsoliderad version visar föreskrifterna i deras senast gällande lydelse. Vid eventuell oklarhet vad gäller innehållet är det dock de ursprungliga föreskrifterna och ändringsföreskrifterna som har företräde. Föreskrifterna trädde i kraft den 1 februari 2013.

Ursprungliga föreskrifter och ändringsföreskrifter: