2005:52 Kärntekniska kostnadsstudier avseendede kontaminering och nedläggning