2015:22 Technical Note, Further modelling and sensitivity study using the GEMA-Site “alternative biosphere models” and review of material from SKB’s RFI response

Denna rapport har upprättats som en del av SSM:s huvudgranskning av SKB:s säkerhetsanalys av den långsiktiga säkerheten för KBS-3 (SR-Site), en geologisk slutförvarsanläggning, som SKB planerar uppföra i Forsmark. Granskningen tar upp de metoder som används för dosberäkningar i SR-Site, speciellt vad gäller transporter, ackumulering och överföring av radionuklider i ytnära miljö och på vilka sätt doser till framtida populationer av människor och djur kan uppstå.