2013:05 Acceleratordrivna subkritiska system - en analys med fokus på icke-spridning och exportkontroll

Den nu resulterande rapporten beskriver översiktligt utrustning och komponenter som behövs för drift av ett acceleratordrivet subkritiskt system, där informationen är baserad på litteraturstudier. Rapporten berör också förutsättningarna för användning av ett sådant system för framställning av klyvbart material, ett resultat av egna datorberäkningar. Rapporten är tänkt att ge en översikt av systemen och samtidigt ge en del djupare information för den intresserade utan att gå in på detaljer som kan anses känsliga ur spridningssynpunkt. Därmed kan flera intressenter såsom andra myndigheter, berörd industri och intresseorganisationer få tillgång till resultatet. Förutom rapporten har projektet resulterat i att personal på FOI och SSM fått ökad insikt i processerna. Resultaten kommer att användas i det internationella arbetet med att ta fram produktlistor för exportkontroll och i SSM:s gransking av European Spallation Source (ESS).