Tillståndspliktig verksamhet

Viss verksamhet med strålning bedöms innebära sådan risk att den kräver tillstånd enligt strålskyddslagen. Strålsäkerhetsmyndigheten är den myndighet som utfärdar föreskrifter, prövar och beslutar om tillstånd samt bedriver tillsyn.

Många verksamheter som tidigare varit tillståndspliktiga är från och med den 1 juni 2018 istället anmälningspliktiga och omfattas av bestämmelser (SSMFS 2018:2) för anmälningspliktiga verksamheter med joniserande strålning. Vilka dessa är kan du se på sidan om anmälningsplikt.

Verksamheter med fortsatt tillståndsplikt

Exempel på verksamheter som fortsatt har tillståndsplikt är:

 • kärnkraftsreaktorer och övriga kärntekniska anläggningar
 • industriell radiografering
 • medicinsk verksamhet med röntgenutrustning
 • odontologisk verksamhet med panoramaröntgen och datortomografi (CBCT)
 • nuklearmedicinsk verksamhet
 • strålbehandlingsverksamhet
 • viss veterinärverksamhet (röntgen av stora djur, ambulerande verksamhet, verksamhet med datortomografi, strålbehandling och nuklearmedicin)
 • verksamhet med acceleratorer
 • all verksamhet med slutna strålkällor med hög aktivitet (HASS), det vill säga även handel med HASS (handel är för övrigt anmälningspliktigt).
 • verksamhet med öppna strålkällor med aktivitet överstigande ett visst värde, vilket framgår i föreskrifterna om anmälningspliktiga verksamheter
 • verksamhet med installation och underhåll
 • verksamhet med starka laserpekare

Grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning

Strålningen från starka laserpekare, är inte joniserande, och omfattas därmed inte av grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning. Övriga tillståndspliktiga verksamheter hanterar alla joniserande strålning i någon form. Dessa omfattas från den 1 juni 2018 av grundläggande bestämmelser (SSMFS 2018:1) för tillståndspliktiga verksamheter med joniserande strålning.

Undantag från tillståndsplikt

Vissa verksamheter är genom Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter undantagna från tillståndsplikt. De omfattas inte heller av anmälningsplikt. Dessa verksamheter är:

 • Hantering av kontaminerad aska
 • Naturligt förekommande radioaktivt material
 • Brandvarnare och rökdetektorer som innehåller strålkälla med radioaktivt ämne
 • Bäringskikare, pejlkompass och riktmedel som innehåller tritium
 • Röntgenutrustningar och slutna strålkällor för undervisningsändamål