Strålsäkerhetsvärdering 2018: strålsäkerheten på Forsmark är acceptabel

Forsmarks kraftgrupp AB (FKA) har en acceptabel strålsäkerhet. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten som sammanställt en strålsäkerhetsvärdering för bolagets tre reaktorer i Forsmark.

Varje år sammanställer Strålsäkerhetsmyndigheten en samlad strålsäkerhetsvärdering över strålsäkerheten vid de svenska kärnkraftverken.

I årets rapport för Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten att strålsäkerheten vid FKA är acceptabel. Det är samma värdering som föregående år då problemområden identifierades av myndigheten och av FKA, bland annat avseende otydlig säkerhetsledning. Myndigheten konstaterar i årets värdering att problemområdena kvarstår men att FKA på ett förtroendegivande sätt tagit sig an huvuddelen av problemen.

– Vi ser även i år en del brister, både i anläggningen och i FKA:s verksamhet. Vi ser att de har tagit tag i frågorna men eftersom frågorna är komplexa tar det tid innan effekterna syns och bristerna är helt åtgärdade. Därför gör vi samma värdering som förgående år, säger Leif Karlsson, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten har presenterat den samlade strålsäkerhetsvärderingen för FKA:s ledningsgrupp.

Ytterligare information: Leif Karlsson, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten, tel. 08-799 41 02 eller myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.