Störningar i Strålsäkerhetsmyndighetens IT-system lösta

Uppdatering 3 september kl 10.30: Problemen är nu åtgärdade.

IT-störningarna orsakades av kylsystemet i den interna datahallen.

Strålsäkerhetsmyndigheten har rapporterat IT-störningen till MSB i enlighet med förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

Ytterligare information: via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.