ESS får tillstånd att påbörja provdrift av acceleratorn

Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat att ge European Spallation Source ERIC (ESS)  tillstånd att påbörja provdrift av den första delen av acceleratorn, även kallad den varma delen.

I juli 2019 ansökte ESS om tillstånd för provdrift av den varma delen av acceleratorn vid anläggningen i Lund. Nu är granskningen klar och Strålsäkerhetsmyndigheten gör den samlade bedömningen att ESS har de förutsättningar som krävs för att få påbörja provdriften. ESS får därmed tillstånd att genomföra provdrift av den varma delen av acceleratorn.

– Vi har genomfört en granskning på ett flertal områden och även godkänt en så kallad strålskyddsexpertfunktion hos ESS. Funktionen består av fem personer som ska ge råd i frågor om strålskydd, säger Peter Frisk, myndighetsspecialist på Strålsäkerhetsmyndigheten.

ESS kommer att genomföra provdriften utifrån en given plan indelad i flera delsteg. För provdrift av den senare delen av acceleratorn, provdrift med avsiktlig neutronproduktion och rutinmässig drift krävs ytterligare tillståndsprövningar.

– Strålsäkerhetsmyndigheten kommer under  detta provdriftssteg att genomföra tillsynsinsatser på ett flertal områden som till exempel ledningssystem, skydd av arbetstagare och radioaktivt avfall, säger Peter Frisk.

Ytterligare information: Peter Frisk, myndighetsspecialist, tel. 08-799 43 66 eller via myndighetens presstjänst, tel. 08-799 40 20.