Publikationer

Välj innehållstyp:

Välj område:

Välj år:

Välj utgivare:

Välj språk:

Din avgränsning ger 1 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • Slutna strålkällor i nivåvakter

    En sluten strålkälla är ett radioaktivt ämne som är inkapslat så att det inte kan spridas. Det radioaktiva ämnet avger strålning hela tiden. Nivåvakter används i processindustrin för att med hjälp av strålning kontrollera nivåer i tankar och bränslepannor.

    Innehållstyp: Publikationer