Slutna strålkällor i nivåvakter

En sluten strålkälla är ett radioaktivt ämne som är inkapslat så att det inte kan spridas. Det radioaktiva ämnet avger strålning hela tiden. Nivåvakter används i processindustrin för att med hjälp av strålning kontrollera nivåer i tankar och bränslepannor.