Publikationer

Din avgränsning ger 32 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • Nyregistrering av utrustning

    Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa och fylla i PDF-blanketter. /Publikationer/Myndighetshandling/Blankett/Nyregistrering-nyanskaffning-av-industriell-utrustning/ SSM Svenska

    Innehållstyp: Publikationer
  • Hälsodeklaration för arbete med joniserande strålning

    Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:1) om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning ställer krav på ett giltigt tjänstbarhetsintyg. Läkarundersökningen görs

    Innehållstyp: Publikationer