1997:38 Lokalsamhällets beslutsfattande om kärnavfallet

Denna rapport har författats med ekonomiskt stöd av Nationelle samordnaren på kärnavfalls området (M1996:C, Miljödepartementet) och Statens kärnkraftinspektion. Den har emellertid en förhistoria. I samband med planeringen av disciplinprogrammet Demokrati i förändring, som leds av professor Gunnel Gustafsson, Umeå, var Evert Vedung inne på lokala protester mot och lokalt beslutsfattande om kärnkraftens radioaktiva avfall som ett möjligt forskningsområde. Ämnet lät lämpligt för en kommunforskningsgrupp, eftersom det handlade om ett relativt nytt område, miljö, och eftersom det ställde frågan om stat, kommun och kommunrnedborgare på sin spets. Vedung kom emellertid i stället att koncentrera sig på ozonuttunningsproblematiken och hur den hanterats i Sveriges kommuner.

Men det utbrända kärnbränslet fortsatte att locka. Under hösten 1993 lät Vedung en lista med tänkbara C-uppsatsämnen cirkulera bland studenterna vid dåvarande förvaltningslinjen, Uppsala universitet. En student, Patrik Olofsson, anmälde sitt intresse för det utbrända kärnbränslet eftersom det handlade om Överkalix, en ort med vilken han har släktband. Olofsson skrev sin C- respektive D-uppsats och ville fortsätta. I det läget fick vi kontakt med Rolf Lidskog från Högskolan i Örebro och hans forskning om lokala proteströrelser mot olika avfallsanläggningar. Vi fick därvid iden att söka forskningsanslag hos Statens kämkraftinspektion och Nationelle samordnaren. Och där är vi nu.