1994:28 ”SKIFTNYCKELN”

Denna uppsats beskriver utvecklingen av en metod för bedömning och analys av kommunikation och samspel i kontrollrum på ett kärnkraftverk. Utifrån en övergripande litteraturgenomgång samt intervjuer med berörd personal vid KSU (Kärnkraft-Säkerhet­ Utbildning) och Ringhals kärnkraftverk konstruerades ett verktyg anpassat för utvärdering av kontrollrumskommunikationen och samspelet under ett simulatorpass. Verktyget tar upp fyra aspekter av skiftlagsinteraktionen vid störd drift nämligen: (l) informations-hanteringen (2) analysen av möjliga orsaker till störningen; (3) beslut om åtgärdler för återgång till stabilt driftläge; samt gruppklimatet under simulatorpasset. Syftet är att verktyget skall bilda ett underlag för konstruktiva diskussioner vid utvärderingen av simulatorpassen.

Verktyget har testats av ett flertal skiftlag och simulatorinstruktörer under våren  1994 och har visat sig fylla sitt syfte väl.

  • Författare: Michael Groth och Ragnar Hagdahl
  • Utgivare: SKI
  • Utgivningsdatum: 1994-10-31
  • Antal sidor: 56