Säkerhet vid kärnkraftverken

Visar 422 sökträffar på publikationer

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2023:15 Numerisk analys av restspänningar i bandpåsvetsad plätering i svenska reaktortryckkärl

  Strålsäkerhetsmyndighetens perspektiv Bakgrund Reaktortryckkärl tillverkas vanligtvis av låglegerade ferritiska stål som på insidan beläggs med ett eller flera lager av rostfritt stål, så kallad plätering eller på engelska cladding. Den rostfria pläteringen påverkar den strukturella integriteten på flera sätt, dels har...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2023:13 TPR 2023 Fire Protection Swedish National Assessment Report

  Executive Summary The European Union’s Nuclear Safety Directive 2014/87/EURATOM (NSD) requires the member states to undertake topical peer reviews (TPR) every 6 years. The first topical peer review concerned Ageing management and started in 2017. The member states, acting through the European Nuclear Safety Regulators Group (ENSREG), decided that the topic for the second topical peer review...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2023:06 Instabila matrisdefekter i bestrålat reaktortankstål med höga nickel- och manganhalter

  Strålsäkerhetsmyndighetens perspektiv Bakgrund Reaktortankstål påverkas av neutronbestrålning så att omslagstemperaturen, omslag från sprött till segt brott, ökar och att segheten i det sega området minskar med ökad grad av bestrålning. För att kunna prediktera framtida försprödningsgrader har så kallade trendkurvor...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:17 Spricktillväxtmätning i tryckkärlsstål med mellanhög svavelhalt och kloridtransienter

  SSM perspektiv Bakgrund De svenska kokvattenreaktorerna av internpumpstyp körs alla med normal­vattenkemi. I laboratorieförsök har en tydlig känslighet för spännings­korrosion i låglegerat tryckkärlsstål vid normalvattenkemi och förhöjd svavelhalt i materialet eller sulfat/kloridkontamination i vattnet kunnat påvisas. På...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:15 Strukturer och ledarskap för organisatorisk funktionalitet som främjar säkerheten genom ett kärnkraftverks olika faser och övergångarna däremellan

  SSM perspektiv Bakgrund Kärnkraftsindustrin står inför en rad utmaningar framöver, exempelvis avseende åldrande reaktorer, generationsskifte i personalstyrkan, bristande kompetensåterväxt, politiska beslut och konkurrens från andra energislag. Två svenska anläggningar står dessutom inför utmaningen att avveckla delar av verksamheten samtidigt...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:14 Weld residual stress and strain measurements on a mock-up with single layer strip cladding common in reactor pressure vessels

  SSM perspektiv Bakgrund Reaktortryckkärl tillverkas vanligtvis av låglegerade ferritiska stål som på insidan beläggs med ett eller flera lager av rostfritt stål, så kallad plätering eller på engelska cladding. Den rostfria pläteringen påverkar den strukturella integriteten på flera sätt, dels har pläteringen annorlunda materialegenskaper...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:11 Kingdom of Sweden IRRS ARM Summary Report 2022

  The IAEA Integrated Regulatory Review Service Mission to Sweden in November 2022...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:09 Assessment of modelling approaches for axial gas flow inside LWR fuel rods

  SSM perspective Background The fuel rod analysis program SCANAIR has been developed by IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) for analysis of reactivity initiated accidents (RIA) in light water reactors. The Swedish Radiation Safety Authority (SSM) has access to SCANAIR in exchange for annual contributions for its further development. The development...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:07 Översyn av lokala säkerhetsnämnder

  Sammanfattning Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ska myndigheten se över syftet och uppdraget för de lokala säkerhetsnämnderna samt föreslå författningsändringar som behövs, exempelvis i förordningen (2007:1054) med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:04 Warm Pre-Stressing mechanisms

  SSM perspective Background Swedish nuclear power plants (NPP) were originally designed and analyzed with an assumed operating period of approximately 40 years. As Swedish NPPs reach their original technical design life the safety of the additional operating time has to be verified. With increased operating time, the shift in the fracture toughness curve of the reactor pressure vessel (RPV)...

  Innehållstyp: Publikationer