02:60 Förstudie av strömningsinducerade laster på interndelar vid brott i huvudcirkulationskretsarna i BWR