2005:45 Sammanfattning av projekt avslutade under 2004 inom forskningsområdet material och kemi