2007:18 Marvikenreaktorn - ett industripolitiskt utvecklingsprojekt i otakt med tiden

Den statliga Atomenergiutredningen tillsattes 1955 och publicerade sin rapport i början av 1956. Med utgångspunkt från diskussionerna inom utredningen offentliggjorde Vattenfall samtidigt planer på två reaktorprojekt Adam och Eva. Det statligt finansierade forsknings- och utvecklingsföretaget AB Atomenergi (föregångare till nuvarande Studsvik AB) presenterade ett liknande program med beteckningar R3 och R4. R3/Adam skulle producera fjärrvärme och R4/Eva skulle bli kondenskraftverk.

1958 enades Vattenfall och Atomenergi om sammanslagning av sina planer till två gemensamma projekt: R3/Adam skulle byggas i Ågesta utanför Stockholm och R4/Eva skulle så småningom realiseras som Marviken placerad på Vikbolandet vid Bråviken.

Svensk elektricitet producerades i slutet av 1950-talet praktiskt taget enbart som vattenkraft. Motståndet mot en fortsatt vattenkraftutbyggnad ökade snabbt samtidigt som prognoserna visade på en ökning av elförbrukningen med uppåt 7 % per år. Det var bråttom att få fart på nya energikällor, helst sådana som inte krävde någon bränsleimport.