2015:03 Brottmekaniska K-lösningar för sprickor i massiv stång med icke-linjärt rotationssymmetriskt spänningstillstånd

Nya K-lösningar är framtagna för 0,0 ≤ a/R ≤ 1,0 och 0,0 ≤ a/b ≤ 1,0 där a är sprickdjupet, b är spricklängdsparameter och R är stångens radie. Lösningarna inkluderar utöver global membranlast och böjlast även rotationssymmetriska spänningsfält upp till och med femte ordningen.

Anpassning av ett andragradspolynom utmed 80 % av sprickfronten ligger till grund för extrapolation av K-faktorer vid den ytligaste punkten.

Kontroll av de framtagna lösningarna har genomförts för ett antal geometrikombinationer. Endast ett lastfall har beaktats, en linjärkombination av samtliga ingående formfunktioner med slumpade spänningskomponenter.