1997:04 Magnetfält i elektriska lok

Svenska järnvägar drivs med 15 kV 16 2/3  Hz enfas växelström. l denna rapport redovisas mätningar av magnetfält vid förarplatsen i elektriska lok. Undersökningen gjordes dels i ett äldre elektromekaniskt lok, dels i olika nyare tyristorstyrda lok. Det visade sig att magnetfälten var starkare i äldre lok än i modernare loktyper.

  • Författare: Gert Anger, André berglund och Kjell Hansson Mild
  • Utgivare: SSI
  • Utgivningsdatum: 1997-03-31
  • Antal sidor: 56