2001:23 Nuklidinventariet i SFR-1

I denna rapport redovisas ett projekt som har utförts av ALARA Engineering på beställning av Statens strålskyddsinstitut (SSI): ”Nuklidinventariet i SFR-1”, även kallat NIIS-projektet. Projektet omfattar följande fem delprojekt:

  1. Mätmetodik för svårmätbara nuklider,
  2. nuklidinventarium i SFR-1,
  3. nuklidbibliotek för SFR-avfall,
  4. nuklidbibliotek vid mätning på kollin avsedda för markförvar och friklassning, samt
  5. karaktärisering av nuklidinventarierna och dokumentation av SFL-avfall. För samtliga delprojekt har speciellt långlivad aktivitet inklusive Cl-36 beaktats.