2019:11 Behov av personsanering för allmänheten i samband med en svensk kärnkraftsolycka

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) föreslår i denna rapport vilken beredskapsplanering för personsanering som bör finnas kring svenska kärnkraftverk. Förslagen utgår från doskriterier när olika insatser för personsanering är motiverade i syfte att undvika skador på huden samt för att minska oavsiktligt intag av radioaktiva ämnen på huden. För dessa doskriterier har SSM beräknat motsvarande ytbeläggning på huden. SSM har sedan relaterat ytbeläggning på huden till markbeläggning av cesium. SSM har därefter tagit fram ett statistiskt underlag för markbeläggningen av cesium med hjälp av spridningsberäkningar och på så vis uppskattat på vilka avstånd olika insatser för personsanering kan vara motiverade i samband med utsläpp vid kärnkraftsolyckor.

SSM:s förslag till planering för personsanering:

  1. Livräddande och fullständig personsanering behöver inte förberedas för allmänheten kring kärnkraftverken.
  2. Organiserad personsanering för allmänheten bör förberedas så att det finns kapacitet att hantera alla personer ut till cirka 5 km från kärnkraftverken. Organiserad personsanering för allmänheten är endast motiverad under speciella omständigheter, vilket bör beaktas i beredskapsplaneringen.
  3. Information om åtgärder som enskilda kan vidta i syfte att minimera oavsiktligt intag av radioaktiva ämnen på huden (enskild personsanering) bör förberedas. Information som riktar sig till gravida ut till cirka 100 km, barn ut till cirka 50 km och vuxna ut till cirka 5 km kring kärnkraftverken bör prioriteras i förberedelsearbetet.

SSM avråder från att använda operativa åtgärdsnivåer i samband med livräddande, fullständig eller organiserad personsanering. Den mätning som utförs bör istället syfta till att avgöra när ytterligare insatser inte längre minskar ytbeläggningen på huden och personsaneringen därmed kan upphöra.