content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Forskning
Kalibreringsuppställning för persondosimetrar

Forskning

Varje år finansierar Strålsäkerhetsmyndigheten forskning för cirka 80 miljoner kronor.  Ett syfte är att Sverige ska utveckla en hög nationell kompetens inom områdena kärnsäkerhet, strålskydd och nukleär icke-spridning. Forskningen ska också vara ett vetenskapligt stöd i myndighetens tillsynsarbete.