Ny kärnkraft står på agendan under IAEA:s generalkonferens

Hur myndigheter hanterar ansökningar om ny kärnkraft, att samordna stödet till Ukraina och slutförvar av använt kärnbränsle. Det är några av frågorna som kommer att diskuteras på IAEA:s stora generalkonferens i Wien som hålls i veckan

FN:s atomenergiorgan IAEA håller i veckan generalkonferens i österrikiska Wien och Strålsäkerhetsmyndigheten deltar i den svenska delegationen. Av de totalt 21 svenska delegaterna kommer runt hälften från Strålsäkerhetsmyndigheten. Den svenska delegationen leds av statssekreterare Daniel Westlén, och flera representanter från Klimat och näringslivsdepartementet, UD och svenska ambassaden i Wien deltar också.

På generalkonferensen, som hålls årligen, beslutar medlemsländerna om de resolutioner som kommer att styra IAEA:s verksamhet det kommande året och om ställningstaganden i viktiga politiska frågor. Mycket av arbetet sker också i sidoevenemang och workshops som pågår under hela veckan. Det är både IAEA, EU och enskilda länder som arrangerar dessa evenemang och där behandlas en mängd olika frågor. Sverige kommer att vara särskilt aktiv i ett evenemang, som arrangeras tillsammans med Finland, Belgien och Frankrike, och handlar om beslutprocessen för slutförvar för använt kärnbränsle.

Flera avtal ska förnyas

Under konferensen kommer viktiga frågor såsom kärnämneskontroll, konsekvenser av kriget i Ukraina kopplat till kärnsäkerhet och bistånd, jämställdhet och Agenda 2030 att diskuteras. Den svenska delegationen kommer också att försöka dra lärdomar från länder som är i samma skede när det gäller att ta emot ansökningar kring ny kärnkraft, berättar Björn Dverstorp, senior rådgivare på enheten för internationell policyutveckling på Strålsäkerhetsmyndigheten.

– Vi har tio olika bilaterala möten med olika myndigheter från andra länder inbokade under veckan och vi kommer att använda dem för att stärka vårt informationsutbyte med våra systermyndigheter runt om i världen, säger Björn Dverstorp.

På dessa möten kommer Strålsäkerhetsmyndighetens vikarierande generaldirektör Michael Knochenhauer i år också att skriva under förnyade bilaterala avtal med två länder, Frankrike och Storbritannien.

– De bilaterala avtalen lägger grunden för vårt informationsutbyte med de här länderna. Det är väldigt breda utbyten, där en av frågorna som är aktuella att diskutera just nu är hur man hanterar ansökningar om kärnkraft, ny teknik kring SMR:er, små modulära reaktorer, samt hur myndigheterna förbereder sig generellt inför nya ansökningar, säger Michael Knochenhauer.

Ytterligare information: Björn Dverstorp, senior rådgivare på enheten för internationell policyutveckling på Strålsäkerhetsmyndigheten, via myndighetens presstjänst, tfn 08-799 40 20.

Fakta: IAEA

International Atomic Energy Agency (IAEA) är FN:s internationella atomenergiorgan och världens centrala mellanstatliga forum för vetenskapligt och tekniskt samarbete inom kärnkraftsområdet. IAEA arbetar för säker och fredlig användning av kärnkraftsvetenskap och teknik, och ska därigenom bidra till internationell fred och säkerhet och FN:s mål för hållbar utveckling. På IAEA:s generalkonferens deltar representanter för medlemsstaterna och den hålls årligen för att behandla och godkänna IAEA:s budget samt för att besluta om de frågor som tagits upp av styrelsen, generaldirektören och medlemsstaterna.