Strålsäkerhetsmyndighetens första utlysningar publicerade

Nu kan forskare inom kärnkraftssäkerhet, nukleär icke-spridning och medicinsk bestrålning söka forskningsmedel från Strålsäkerhetsmyndigheten. Sju utlysningar finns för närvarande publicerade på myndighetens webbsida. Under de närmaste veckorna kommer ytterligare ett 15-tal utlysningar publiceras.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har nyligen ändrat sina rutiner när det gäller forskningsfinansiering och fördelar nu huvuddelen av forskningsmedlen via utlysningar. Förändringen utgår från myndighetens nya policy för forskningsfinansiering och är ett led i att öka transparensen för myndighetens forskningsprocess.

–  Utlysningarna riktar sig till alla inom de utlysta forskningsområdena som har rätt kompetens och bakgrund. Under 2021 kommer SSM att utlysa över 20 forskningsprojekt, vilket är en betydande ökning jämfört med tidigare år, säger Per Seltborg, forskningschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

SSM finansierar forskning för omkring 80 miljoner kronor per år inom hela myndighetens ansvarsområde. De två huvudsakliga målsättningarna med finansieringen är att bidra till den nationella kompetensförsörjningen och att stärka myndighetens verksamhet utifrån dess uppdrag inom normering, tillsyn, tillståndsprövning, kunskapsförsörjning och beredskap.

Ytterligare information: Per Seltborg, forskningschef på Strålsäkerhetsmyndigheten, via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.