Världscancerdagen: Trots nya effektiva behandlingar ligger dödligheten kvar på en konstant nivå

Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga UV-råd är fortsatt viktigt för att vi ska nå ut med kunskap och få effekter som sänker antalet hudcancerfall. En av UV-rådets styrkor är att det vilar på en bred vetenskaplig kunskapsbas, menar rådets nya ordförande.

Yvonne Brandberg, som suttit i rådet sedan starten, är psykolog och professor vid institutionen för onkologi och patologi på Karolinska Institutet. Hon avgår nu som ordförande i UV-rådet.

– Den årliga rapporten är jättebra och ett viktigt underlag att nå ut med till olika aktörer, framför allt de som har ansvar inom primärvård och på annat sätt kan arbeta preventivt för att minska antalet hudcancerfall, säger hon.

Rapporten har lättlästa artiklar med hög vetenskaplig nivå.

– Jag önskar att de framöver blir mer sökbara på webben och att UV-rådet fortsätter att nå ut alltmer med innehållet, uttrycker Yvonne Brandberg.

Hon tror att det solbruna hudtonsidealet håller på att ändras med hjälp av kunskap.

– Ändå väger fortfarande en ”snygg solbränna” tyngre än vetskapen om att den på sikt höjer risken för hudcancer. Det är därför så viktigt med det arbete som Strålsäkerhetsmyndigheten också gör för att exempelvis kommuner och andra aktörer bygger så att det finns val: Det ska finnas skugga på lekplatser, idrottsplatser och badplatser, betonar hon.

Ny ordförande för UV-rådet är Veronica Höiom, medicine doktor inom medicinsk genetik på Karolinska Institutet och Karolinska sjukhuset i Solna. Hon är med i rådet sedan tidigare och menar att en av rådets styrkor är just att det är en multidisciplinär grupp och att det är så viktigt med en bred vetenskaplig kunskapsbas för att kunna svara på olika typer av frågor.

– Antalet hudcancerfall ökar för varje år. Vi behöver identifiera vilka som ingår i högriskgrupperna och nå ut mer effektivt till dem, säger Veronica Höiom.

En grupp kan ha ärftlig benägenhet. En annan grupp är de med nedsatt immunförsvar och ett ytterligare exempel är de som utvecklar fler än en hudtumör. Detta visar på vikten av råd som är mer individanpassade.

– Vi måste väga nyttan med att vara utomhus mot riskerna med solande, och göra insatser där de gör som mest nytta. Trots många nya effektiva behandlingar ser vi att dödligheten för melanom ligger kvar på en konstant nivå. Vi kan inte nöja oss med att ge samma information till alla, förklarar Veronica Höiom.

Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor ger myndigheten och andra aktörer råd inom områden som rör sambandet mellan UV-strålning och dess biologiska och psykologiska effekter. Råden har betydelse för förebyggande arbete mot hudcancer. I rådet ingår experter inom relevanta områden som strålningsbiologi, fysik, meteorologi, onkologi, dermatologi, psykologi, beteendevetenskap och ekonomi. Rådet har funnits sedan 2005 och presenterar varje år en vetenskaplig rapport.

Ytterligare information: Förmedlas via Strålsäkerhetsmyndighetens presstjänst: 08-799 40 20