Forsmarks Kraftgrupp har en anläggning i gott skick med stabil drift

Strålsäkerhetsmyndigheten gör i den samlade strålsäkerhetsvärderingen för 2023 bedömningen att Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) kommit långt i sitt åtgärdsarbete kopplat till organisation, ledning och styrning. Tydliga effekter kan nu ses på samtliga nivåer i organisationen.

Strålsäkerhetsmyndigheten gör årligen en samlad bedömning av säkerheten vid de svenska kärnkraftverken, en rapport där det som framkommit under det senaste årets inspektioner sammanställs. I årets värdering gör myndigheten bedömningen att strålsäkerheten vid FKA samlat är tillfredsställande, vilket är en höjning jämfört med tidigare år.

­– Forsmark har i sitt åtgärdsarbete kopplat till organisation, ledning och styrning kunnat visa ett tydligare beslutsfattande, ökat ansvarstagande och tydligare ansvarsfördelning i organisationen. Utöver detta har FKA en anläggning i gott skick med fortsatt stabil drift och arbetet med att motverka bränsleskador börjar ge resultat, säger Anne Edland, chef på enheten Tillsynssamordning och MTO, på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Däremot gör myndigheten bedömningen att FKA vid exempelvis byte av komponenter eller vid andra anläggningsändringar kan förbättra sina rutiner kring vägval och kravidentifiering samt kvaliteten på underlaget för dessa.

För att ytterligare stärka strålsäkerheten i anläggningen kan FKA:

  • Säkerställa en korrekt och komplett kravbild vilket är en förutsättning för att vidmakthålla kärnkraftsreaktorernas säkerhet vid ändringar i anläggningen.

För att ytterligare stärka strålsäkerheten i verksamheten kan FKA:

  • Fortsätta säkerställa att tillräckliga och varaktiga effekter ses inom samtliga delar och på samtliga nivåer inom organisation, ledning och styrning.
  • Säkerställa att anläggningsändringar grundas på tydligt vägval av process och med relevant kravidentifiering samt med underlag och utredningar som håller tillräcklig kvalitet och djup.

Ytterligare information: Anne Edland, chef på enheten Tillsynssamordning och MTO, på Strålsäkerhetsmyndigheten, myndighetens presstjänst, tfn 08-799 40 20