Kl 06:10 - Händelse vid kärnkraftverk i Ukraina

Med anledning av händelserna vid kärnkraftverket i Zaporizhzhya i sydöstra Ukraina har Strålsäkerhetsmyndighetens krisorganisation samlats.
Vi följer händelseutvecklingen och uppdaterar löpande vår webbplats med information. Inga förhöjda strålningsnivåer har rapporterats i Sverige.

Någon officiell notifiering om förändrad larmnivå på kärnkraftverket i Zaporizhzhya har inte meddelats till IAEA från de Ukrainska myndigheterna. Ukraina har dock under natten rapporterat till Internationella atomenergiorganet (IAEA) om läget på kärnkraftverket.

Vid larm förmedlar Strålsäkerhetsmyndigheten larmet till andra myndigheter i Sverige.
Strålsäkerhetsmyndigheten har ett särskilt funktionsansvar som behörig myndighet enligt Internationella atomenergiorganets (IAEA) konvention om tidig varning vid nukleära eller radiologiska nödsituationer.

Strålsäkerhetsmyndigheten samarbetar med andra myndigheter och nätverk inom Europa där information delas.

Hur kan Sverige påverkas om det sker ett utsläpp på kärnkraftverket i Zaporizhzhya?

Två förutsättningar krävs för att Sverige ska påverkas av en händelse på kärnkraftverket i Zaporizhzhya:

  • att läget försämras så att ett utsläpp sker, och
  • att vindarna för utsläppet med sig mot Sverige.

Det krävs ett stort utsläpp från kärnkraftverket för att Sverige ska påverkas.
Ett utsläpp av radioaktiva ämnen späds ut i atmosfären. Koncentrationen av radioaktiva ämnen blir därför låg på stora avstånd. Vid en allvarlig olycka på kärnkraftverket i Zaporizhzhya begränsas konsekvenserna i Sverige av det stora avståndet. Om en sådan händelse skulle inträffa och vindarna för utsläppet mot Sverige är det inte aktuellt med jodtabletter, inomhusvistelse eller utrymning. Den påverkan som eventuellt kan ske i Sverige är i första hand på livsmedelsproduktion.

Vi övervakar strålningsnivåer

Strålsäkerhetsmyndigheten samarbetar med andra myndigheter och nätverk inom Europa där information om strålningsnivåer delas.
Strålsäkerhetsmyndighetens gammastationer mäter kontinuerligt gammastrålningen i Sverige. Via European Radioactivity Data Exchange Platform (EURDEP) kan man ta del av mätresultat från 39 europeiska länder, inklusive Sverige.

Inga förhöjda strålningsnivåer har rapporterats i Sverige.

Strålsäkerhetsmyndighetens senaste nyheter