Sverige har snart samma nivåer av hudcancerfall som Australien

Sverige har bland de högsta incidenstalen för hudcancer i världen och de fortsätter att öka. Det är bara Australien och Nya Zeeland som har högre. Det visar en ny rapport från Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor.

Varje år konstateras cirka 60 000 hudcancerfall i Sverige och 500 personer dör i sjukdomen. Sverige ligger högt i antalet fall jämfört med andra länder. Solens UV-strålning, att vistas ute i solen utan tillräckligt skydd, är den främsta orsaken till att hudcancer utvecklas. Trots att fler börjar prioritera hälsan framför solandet (från enkätundersökning om svenskarnas solvanor från 2020) går inte hudcancerfallen ner.

- Även om människor säger att de vill minska sin solning nu så fortsätter hudcancerfallen öka eftersom det kan ta decennier för hudcancer att utvecklas. En solbrun hud är fortfarande det rådande skönhetsidealet, säger Yvonne Brandberg, ordförande i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor, professor på Karolinska Institutet.

Solen är starkare i Australien än i Sverige, men båda ländernas befolkningar har många ljushyade människor med mer solkänslig hud. Solens styrka skiljer sig mellan de norra och södra delarna av Sverige och mellan årstider. Rapporten tar upp forskning som visar att äldre och personer som bor nära kusterna i södra Sverige har störst risk att utveckla hudcancer. Risken ökar även för svenskar som reser eller bor utomlands nära ekvatorn då exponeringen närmar sig australienska förhållanden.

Australien och Nya Zeeland är världsledande i förbyggande insatser för att få kontroll över hudcancern. Sverige bör ta efter menar UV-rådet:

- Länderna är framförallt duktiga på att informera om vardagsexponeringen, när du reser till och från jobbet, grillar i trädgården och gör andra hushållssysslor utomhus. Sverige bör göra på liknande sätt utifrån svenska förutsättningar anpassat till flera riskgrupper som äldre och barn, säger Yvonne Brandberg.

Hélène Asp, enhetschef vid Strålsäkerhetsmyndighetens enhet för miljöövervakning, förklarar vad den årliga rapporten från myndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor betyder för myndighetens arbete:

- Rapporten ger myndigheten stöd i bedömningar av hälsorisker och i hur myndigheten kan arbeta med prevention. Utifrån kunskapsunderlaget kan vi göra de prioriteringar som behövs och fokusera på att nå ut med rätt råd till relevanta målgrupper. UV-rådets arbete är ett viktigt stöd för vårt arbete.

Ytterligare information: Yvonne Brandberg, ordförande i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor, professor på Karolinska Institutet, via Strålsäkerhetsmyndighetens presstjänst: 08-799 40 20

Fler rekommendationer från UV-rådet:

  • D-vitamin och solen. För många räcker det med 15-30 minuters solljus om dagen för att täcka dagsbehovet. Att vistas i solen längre än vad huden tål ger inte mer D-vitamin men risken för att bränna sig ökar. Behöver man förbättra sina vitamin D-nivåer görs det säkrast genom kost som naturligt innehåller D-vitamin och tillskott.
  • Risk för fler tumörer. Trenden ökar för fler hudmelanom hos samma individ. Det är därför viktigt att de som diagnosticeras med ett melanom informeras om risken att få ytterligare tumörer, samt vikten av att skydda sin hud från skadlig UV-exponering under hela livet.
  • Skugga på skolgården. Solexponering under barndomen anses spela en särskild roll för att utveckla malignt melanom senare i livet. Det är därför viktigt att skydda barn från skadlig exponering. Förskole- och skolgårdar rekommenderas att ha naturlig tillgång till skugga.