Event och seminarier

På den här sidan hittar du information om kommande event och seminarier, öppna för allmänheten och särskilt intresserade, som vi arrangerar. Du hittar även information om event som genomförts det senaste året.

Kommande event och seminarier

Informationsmöte om kärnavfallsfrågor 10 april 2024

Strålsäkerhetsmyndigheten bjuder in till ett informationsmöte om kärnavfallsfrågor. Under mötet ger representanter för myndigheten översiktlig information om det arbete som pågår på myndigheten kring radioaktivt avfall. Mötet hålls den 10 april 2024 på myndighetens huvudkontor i Solna, fullständigt program presenteras senare.

Tidigare event

Nationella strålsäkerhets- och forskningsdagar 2023

Strålsäkerhetsmyndighetens Nationella strålsäkerhets- och forskningsdagar 2023 hölls 26–27 oktober 2023 i Stockholm. Du kan se delar av programmet i efterhand.

Ultraviolett strålning och hudcancer – UV rådets rapport 2023

Hur utemiljöer är utformade på förskolor och skolor är viktigt för att skydda barn mot ohälsosam solexponering. Att planera för skugga och blandade miljöer som också stimulerar till rörelse är avgörande för att barnen ska få en lagom mängd av solens UV-strålning, det visar den senaste rapporten från Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor.