2023

Visar 25 sökträffar på nyheter från 2023

Sortera på:

Relevans Datum
 • Få anmäler oplanerade händelser med strålning

  Oplanerade händelser, exempelvis en händelse där för hög stråldos misstänkts, beror oftast på att rutiner i verksamheten inte har efterlevts. Det visar en ny sammanställning från Strålsäkerhetsmyndigheten. Men det är bara en liten del av de tillståndspliktiga verksamheterna där strålning används som anmält...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Ny kärnkraft står på agendan under IAEA:s generalkonferens

  Hur myndigheter hanterar ansökningar om ny kärnkraft, att samordna stödet till Ukraina och slutförvar av använt kärnbränsle. Det är några av frågorna som kommer att diskuteras på IAEA:s stora generalkonferens i Wien som hålls i veckan...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Bra rutiner för personalstrålskydd vid hjärtröntgen

  Röntgen som används på hjärtavdelningar bedrivs mestadels under strålsäkra former och med god medvetenhet om personalstrålskydd. Det visar en genomgång av Strålsäkerhetsmyndighetens tillsyn de senaste åren. Men omorganisationer och ett otydligt ansvar för hyrpersonal kan ibland göra att rutiner faller bort och strålskyddet...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Internationell strålsäkerhetsutbildning i Stockholm ger deltagarna praktisk kunskap

  Med strålskyddsexperter från hela världen och fokus på praktiska övningar och fallstudier ska International Radiological Protection School (IRPS) ge yrkesverksamma från över 20 olika länder möjlighet till fördjupning och ökad förståelse för internationella strålskyddsfrågor.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten lämnar förslag för utveckling av regelverket för befintlig och framtida kärnkraft

  Strålsäkerhetsmyndigheten har idag slutredovisat uppdraget från regeringen att utreda hur regelverk och andra åtgärder för befintlig och framtida kärnkraft kan utvecklas.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Nu kan du anmäla dig till Nationella strålsäkerhets- och forskningsdagarna 26–27 oktober 2023

  Strålsäkerhetsmyndigheten bjuder in till Nationella strålsäkerhets- och forskningsdagar 26–27 oktober 2023 i Stockholm.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Kärnkraftverket OKG AB har stärkt förutsättningarna för ett strålsäkert arbete

  Strålsäkerhetsmyndigheten gör i den samlade strålsäkerhetsvärderingen för 2023 bedömningen att kärnkraftverket i Oskarshamn (OKG AB) har en strålsäkerhet som är tillfredsställande och att bolaget stärkt sin förmåga att genomföra förbättringar.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Westinghouse Electric Sweden har en strålsäkerhet som är acceptabel

  Den kärntekniska verksamheten vid Westinghouse Electric Sweden bedrivs på ett acceptabelt sätt utifrån ett strålsäkerhetsperspektiv. Det visar den samlade strålsäkerhetsvärderingen för de senaste tre årens verksamhet hos bolaget. Strålsäkerhetsmyndigheten konstaterat också att det finns brister hos bolaget att hantera och behov...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Internationell granskning av Sveriges hantering av radioaktivt avfall fastställd

  Ett internationellt team av experter har utfört en granskning av hur väl Sverige lever upp till internationella riktlinjer när det gäller det nationella ramverket för hantering av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Nu har det internationella atomenergiorganet IAEA fastställt rapporten med expertteamets slutsatser.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Skolgårdars utformning kan skydda barn från för mycket sol

  Hur utemiljöer är utformade på förskolor och skolor är viktigt för att skydda barn mot ohälsosam solexponering. Att planera för skugga och blandade miljöer som också stimulerar till rörelse är avgörande för att barnen ska få en lagom mängd av solens UV-strålning, det visar den senaste rapporten från Strålsäkerhetsmyndighetens...

  Innehållstyp: Nyheter