Inbjudan: Vetenskapliga rådet för UV-frågor presenterar sin årliga rapport

Välkomna till ett seminarium där årets rapport från Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd om ultraviolett strålning presenteras.

Strålsäkerhetsmyndigheten publicerar varje år en rapport där myndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor gör en sammanställning av den senaste forskningen på området. Årets rapport presenteras vid ett seminarium på Strålsäkerhetsmyndigheten i Solna den 14 juni, med möjlighet att ställa frågor till några av författarna bakom rapporten.

Vid seminariet presenteras rapportens olika kapitel av ledamöter i det vetenskapliga rådet för UV-frågor, bland annat ordförande Veronica Höiom, Karolinska institutet. På plats finns även Strålsäkerhetsmyndighetens utredare med fokus på UV-frågor Tove Sandberg Liljendahl.

Årets rapport innehåller kapitel om bland annat ozonskiktets tillstånd, en ny studie på hur utformningen av skolans utemiljö påverkar elevers UV-exponering, användning av UVC i allmänna utrymmen samt D-vitamin och cancerrisk.

Deltagare:
Veronica Höiom, Karolinska institutet, ordförande i UV-rådet
Peter Pagels, Linnéuniversitetet
Sandra Andersson, SMHI

Moderator: Pelle Zettersten, Strålsäkerhetsmyndigheten

Tid: Onsdag den 14 juni kl. 13.00 – 14.00
Plats: Strålsäkerhetsmyndigheten, Solna Strandväg 96, Solna, T-bana Solna strand. Lokalen heter Fogdö och finns i entréplan, till höger innanför huvudentrén. Registrering i receptionen krävs.

Ingen föranmälan krävs. Seminariet väntas pågå i ca en timme, efter presentationerna finns möjlighet att ställa frågor. Seminariet spelas in och publiceras i efterhand.

Ytterligare information: Myndighetens presstjänst, e-post: press@ssm.se, tfn: 08-799 40 20.