Stort intresse för internationell sommarkurs i strålskydd - 60 deltagare från 35 länder

Den här veckan genomförs en internationell strålskyddsutbildning vid Stockholms universitet. Utbildningen arrangeras av OECD:s kärnenergibyrå, NEA, i samarbete med Stockholms universitet och Strålsäkerhetsmyndigheten, som finansierar kursen.  Kursdeltagarna får fördjupade kunskaper om strålskyddsprinciper, hur strålskyddet är uppbyggt internationellt och ta del av den senaste forskningen på området.

Ett femtiotal personer från 35 länder har samlats i en lokal på Stockholms universitet för att lära sig mer om strålskydd, ett tiotal personer medverkar digitalt. Kursdeltagarna är bland annat verksamma på strålskyddsmyndigheter, kärnkraftverk, sjukhus och industrier av olika slag och arbetar dagligen med strålskyddsfrågor. Förutom föreläsningar genomförs också gruppövningar där kursdeltagarna diskuterar lösningar på olika strålskyddsproblem som de ställs inför. Lucia Vitkova arbetar på forskningsanläggningen CERN i Schweiz och säger att kursen helt klart överträffat hennes förväntningar.

–Eftersom alla här kommer ifrån olika länder och arbetsplatser är det intressant att höra resonemang kring hur man kan hantera olika händelser som vi ställs inför. Gruppövningar varvat med föreläsningar och diskussioner är något jag kommer ha stor nytta av i mitt arbete med strålskydd på CERN.

Föreläsarna som medverkar kommer från olika universitet, företag och organisationer. Flera av dem sitter med i internationella organisationer, exempelvis Internationella strålskyddskommissionen, ICRP, och FN:s vetenskapliga strålningskommitté, UNSCEAR. Det grundläggande syftet med utbildningen är att lära ut de principer som finns för strålskydd i olika verksamheter och hur man implementerar dem. Det handlar både om hur man på bästa sätt skapar ett effektivt strålskydd under normala omständigheter men också hur en olyckshändelse kan hanteras.

Andrzej Wojcik som är professor i strålningsbiologi vid Stockholms universitet var med och startade kursen tillsammans med Strålsäkerhetsmyndigheten och OECD:s kärnenergibyrå, NEA, 2018. Han berättar att intresset för kursen är stort och att de hoppas på att kunna fortsätta hålla utbildningen varje år, för kursen är tämligen unik, säger han.

– Ja det kan man säga eftersom den vänder sig till yrkesverksamma som har arbetat i flera år med strålskydd, många andra kurser är på en mer grundläggande nivå. Här får de en vidareutbildning av internationellt erkända experter på området, något som bidrar till att öka strålsäkerheten globalt.

Ytterligare information: Andrea Wolde, utbildningsansvarig, Strålsäkerhetsmyndigheten 08-799 41 93