Utökat mellanlager för använt kärnbränsle godkänns

Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat att godkänna Svensk Kärnbränslehantering AB:s förnyade säkerhetsredovisning för mellanlagret för använt kärnbränsle i Oskarshamn. Därmed kan provdriften av den utökade verksamheten inledas.

Svensk kärnbränslehantering (SKB) driver anläggningen Centralt mellanlager för använt kärnbränsle (Clab) i Oskarshamn där använt kärnbränsle från de svenska reaktorerna mellanlagras i väntan på att slutförvaret för bränslet färdigställs. SKB har ansökt om att utöka den mängd använt bränsle som får lagras i Clab från 8 000 ton till 11 000 ton, vilket regeringen och mark- och miljödomstolen har gett tillstånd för. I regeringens beslut fanns villkor om godkännanden av säkerhetsredovisningar i tre steg (se faktaruta).

Processen har nu kommit till det andra steget, att SKB ansökt hos Strålsäkerhetsmyndigheten om godkännande av en förnyad säkerhetsredovisning. Strålsäkerhetsmyndigheten har den 9 februari 2024 godkänt ansökan från SKB.

– Beslutet innebär att SKB nu får påbörja lagringen av mer än 8 000 ton vilket var den tidigare gränsen. Normalt tar anläggningen emot i storleksordningen 150 ton använt kärnbränsle per år, säger Elisabet Höge, utredare vid enheten Tillståndsprövning kärnteknik på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Nästa steg i den stegvisa prövningen är att SKB ska lämna in en kompletterad säkerhetsredovisning som beskriver erfarenheterna från provdriften och Strålsäkerhetsmyndigheten tar då ställning till om anläggningen kan övergå i rutinmässig drift.

Ytterligare information: Elisabet Höge, utredare tillståndsprövning kärnteknik på Strålsäkerhetsmyndigheten, via myndighetens presstjänst, tfn 08-799 40 20.

Stegvis prövning av utbyggnaden

När regeringen beslutade om tillstånd för att utöka mellanlagringen i Clab till 11 000 ton använt kärnbränsle beslutades också villkor om godkännanden av säkerhetsredovisningar i tre steg, den så kallade stegvisa prövningen:

• Det första steget gäller att förändringar i anläggningen som syftar till att utöka lagringskapaciteten, och är av betydelse för strålsäkerheten, får genomföras först efter att Strålsäkerhetsmyndigheten godkänt en preliminär säkerhetsredovisning (PSAR).
• Det andra steget gäller att förändringar i anläggningen får tas i provdrift först efter att myndigheten har godkänt en förnyad säkerhetsredovisning (FSAR).
• Det tredje steget gäller att förändringarna i anläggningen får tas i rutinmässig drift först efter att myndigheten har godkänt en kompletterad säkerhetsredovisning (SAR).