Miljöorganisationer kan söka statligt stöd för arbete med slutförvarsfrågor

Under 2023 har Strålsäkerhetsmyndigheten totalt två miljoner kronor att fördela till ideella miljöorganisationer som sökt ekonomiskt stöd för arbete med slutförvarsfrågor. Nu startar årets ansökningsförfarande. Senast den 25 januari 2023 ska ansökan vara inlämnad.

Ideella miljöorganisationer har sedan flera år tillbaka kunnat söka ekonomiskt stöd för arbete med slutförvarsfrågor. Sedan 2018 hanteras utbetalningar av medel för arbete med använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall av Strålsäkerhetsmyndigheten.

– Syftet med det statliga stödet är att ideella miljöorganisationer ska kunna följa den fortsatta processen för slutförvar av använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall, säger Annika Bratt, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Stödet riktar sig till miljöorganisationer med minst 1 000 medlemmar, antingen genom en förening eller som en sammanslutning av föreningar. Stödet får exempelvis användas till att följa och bedöma utvecklingen av slutförvarsmetoder och hur slutförvaring av radioaktiva ämnen påverkar människors hälsa eller miljön.

Sista ansökningsdag är den 25 januari 2023.

Ansökan skickas till registrator@ssm.se alternativt till:

Strålsäkerhetsmyndigheten
171 16 Stockholm.

Ange Annika Bratt som referens.

Ytterligare information: Annika Bratt, tfn 08-799 43 39 samt Bengt Hedberg, tfn 08-799 41 87 eller via myndighetens pressjour, tfn 08-799 40 20.